Review Category : Укуктук жардам

Долбоор: Укуктук жардам

Интерньюс жергиликтүү медиа уюмдарды журналисттерге жана медиа компанияларга укуктук маселелер, автордук укуктар, лицензиялоо, мамлекеттик каттоо, жарнама боюнча, ушактоо маселелери, ошондой эле, соттук доолор учурунда журналисттердин укуктарын коргоо боюнча консультацияларды берүүнү каржылайт. Мындай иш-чаралар ЖМКна колдоо көрсөтүүчү жергиликтүү медиа уюмдар тарабынан ишке ашырылат. Бул медиа уюмдар Кыргызстандагы эркин маалыматтык чөйрөнү өркүндөтүү үчүн мыйзамдарды бекемдөө боюнча иштерди алып барышат. Медиа тууралуу мыйзамдарды ...

Read More →