MA 717: Ардагерлердин тагдыры

Кыргызстан быйыл жети мин ардагерин акыркы сапарга узатты. Бул жөн эле сарэсеп эмес. Бул коомдун унутулгус тарыхынын бир болүгу. Тилекке каршы акыркы жылдары биз улуу ата мекендик согушта эрдик корсоткөн баатырларды унутуп көмускодө калтыруудабыз. Канчалык коп ардагер арабыздан кетип жатса, ошончолук унутчаактыгыбыз ашынууда.

Comments are closed.