«Интерньюс Кыргызстанда» өкүлчүлүгү «Ачык Азия» маалымат порталынын кабарчысы кызматына кабыл алууну жарыялайт

Резюмелерди кабыл алуу мөөнөтү: 2016-жылдын 1-ноябрына чейин internews.kg.jobs@gmail.com электрондук почта дарегине

Долбоордун аяктоо мөөнөтү: 2016-жылдын 31-декабры (улантылышы ыктымал)

Ишти аткаруу жери: Бишкек, Кыргыз Республикасы

Жумуш мөөнөтү: 50%

Негизги милдеттер:

Кабарчы «Internews Кыргызстанда» долбоорлорунун алкагында «Мейкин Азия» (http://theopenasia.net) маалыматтык онлайн-портал долбоорун натыйжалуу ишке ашыруу, пландоо жана байланыштыруу үчүн жоопкер. Кабарчы «Theopenasia» чөлкөмдүк продюсерине жана «Интерньюс Кыргызстанда» өкүлчүлүгүнүн директоруна түздөн-түз баш ийет.

Негизги милдеттери: 

— «Theopenasia.net» долбоору үчүн Кыргызстандан мультимедиа-материалдарды даярдоо;
— Материалдарды «Theopenasia» Интернет-сайтында жайгаштыруу;
— «Theopenasia» долбоорунун өнөктөштөрү үчүн насааттар менен кеңештерди берүү;
— «Internews» чөлкөмдүк кеңселеринин негизинде медиа-өнөктөштөр үчүн стажировкаларды, трениңдерди өткөрүүгө катышуу;
«Theopenasia» долбоорунун материалдарын орус тилинен кыргыз тилине которууну көзөмөлдөө;
— «Internews» өкүлчүлүгүнүн өлкөдөгү жана чөлкөмдөгү долбоорлорун ишке ашырууга катышуу;
— Чөлкөмдө жана Күнкорсуз Мамлекеттер Шериктештигиндеги «Internews» башка менежерлери менен кызматташууну колдоо;
— Жарнактык мүмкүнчүлүктөр тармагында соода-сатык жүргүзүүнүн тийиштүү түрлөрү менен ыкмаларын иштеп чыгаруу жана «Theopenasia» долбоорун илгерилетип өнүктүрүү;
— «Theopenasia» атынан ыктымалдуу өнөктөштөр менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүү;
— «Theopenasia» боюнча долбоордук сунуштарды иштеп чыгаруу, аткарылган иштер жөнүндө ай сайын жана жыл чейрек сайын жыйынтык маалымат даярдоо, ошондой эле талап боюнча кыска баяндамаларды даярдап берүү;
— «Theopenasia» долбоорун ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн керек болгон башка дагы милдеттерди аткаруу .

Талапкерге коюлган негизги шарттар:

— Кыргыз Республикасынын жарандыгы;
— Мүмкүн болушунча жалпыга маалымдоо каражаттары жаатында жогорку билимдүү болуу;
— ЖМК тармагында жок дегенде 5 жылдык иш тажрыйба;
— Мультимедиалык журналистикада көндүмдөргө ээ болуу;
— Борбор Азия чөлкөмүндөгү ЖМК абалы жана өнүгүү багыттары тууралуу кабардар болуу;
— Биргелешип жамаатта иш-аракет жүргүзүүгө жөндөмдүү болуп, жетекчилик касиеттерге жана алака-катнаш түзүү боюнча мыкты көндүмдөргө ээ болуу, сыпайы жана ийкемдүү мамиле кыла билүү;
— MS Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Internet Explorer программаларында иш тажрыйбасына, жалпы эле техникалык жана  компьютердик жаатта сабаттуу болуу;
— Орус тилинде эркин сүйлөй билүү; кыргыз тилин билгендиги кубатталат. Аңглис тилин билгендерге артыкчылык берилет;
— Кыргызстан бойлоп жана өлкөдөн сырткары иш сапарларга барууга даяр болуу.

 «Internews» уюму жөнүндө

«Internews» — ЖМК ишмердигин колдоо боюнча эл аралык коммерциялык эмес уюм.
Ишмердигинин негизги түрлөрү:

— Жалпыга маалымдоо каражаттарга телевидениени өнүктүрүүдө, программалоодо жана маңыздуу мазмун өндүрүп чыгарууда колдоо көрсөтүү;
— Чыгармачыл жана техникалык кызматкерлерди кесипке үйрөтүү;
— Укуктук колдоо көрсөтүү;
— Жаңы медиа-технологияларды колдонууга киргизип, илгерилетүү.

Comments are closed.