«Коомдук иликтөөгө киришүү» акысыз онлайн-курсу

«Так‐так‐так» укук коргоочу коомдук тармак «Коомдук иликтөөгө киришүү» акысыз онлайн-курсун сунуштайт.

«Коомдук иликтөөгө киришүү» курсунун жардамы менен сиз иликтөөлөрдүн форматы, маалымат чогултуунун ыкмалары, маалыматтык жана юридикалык коопсуздуктун эрежелери туралуу биле аласыз.

Ошондой эле сиз иликтөө тобун чогултуунун максаты, эксперттер менен өз ара аракеттешүү жолдору туралуу жана ишиңиздин натыйжаларын кантип жайылтуу керек экенин биле аласыз.

Курс медиа адистерге, коомдук ишкерлерге, укук коргоочуларга жана темага кызыккандардын баарына арналган.

Матриалдар 6 тематикалык модулдарга чогулган, алардын ар бири ар кандай медиа эксперттердин  видеолекцияларын камтыйт. Кээ бир темалар боюнча кошумча материалдар бар: презентациялар, макалалар.

123-7

Сабактар белгилүү тартип менен берилген: жалпы темадан баштап конкретүү суроолорго чейин. Бирок сабактарды өтүү тартибин ар бирөө өзү тандай алат.

Курсту бул жерден өтүүгө болот.

Comments are closed.