Элина Каракулова

Элина Каракулова

 Директор
ekarakulova@internews.org

Корина Чепой

Медиа боюнча башкы кеңешчи
  ccepoi@internews.org

На сайт-5

Асель Омурбаева

 Административдик жана каржылоо иштери боюнча  жетекчи
aomurbaeva@internews.org

 Жылдыз Куватова

 “Айкындууулук жана жоопкердүүлүккө медиа жана жарандык коомдун катышуусу” долбоорунун жетекчиси
jkuvatova@internews.eu

 Курманбек Макешев

Техникалык кеңешчи
kurmanbekmakeshev@gmail.com

Rinat-Bogdanov

Ринат Богданов

Аймактык программалар боюнча адис

Инна Рахманова

 “Айкындууулук жана жоопкердүүлүккө медиа жана жарандык коомдун катышуусу” долбоорунун менеджери
irakhmanova1@internews.org

Айсулуу Жаныбекова

“Айкындууулук жана жоопкердүүлүккө медиа жана жарандык коомдун катышуусу” долбоорунун бухгалтери
 ajanybekova@internews.org

Untitled design-11

 Азамат Талантбек уулу

“Айкындууулук жана жоопкердүүлүккө медиа жана жарандык коомдун катышуусу” долбоорунун юристи
azamat@internews.org

Грант

Айгерим Жолдошева

“Айкындууулук жана жоопкердүүлүккө медиа жана жарандык коомдун катышуусу” долбоорунун гранттык менеджери
ajoldosheva@internews.org

Нарынбек Сариев

«Коомдук телеберүүгө колдоо көрсөтүү»
долбоорунун жетекчисинин орун басары
nsariev@internews.org

Айжамал Айдарбекова

«Коомдук телеберүүгө колдоо көрсөтүү» долбоорунун котормочусу/ассистенти
aaidarbekova@internews.org

Валентина Галич

«Маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн колдоо» долбоорунун гранттык менеджери
vgalich@internews.org

Өмүрбек Сатаев

«Маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн колдоо» долбоорунун медиа-кеңешчиси
osataev@internews.org

Горяйнов

Артем Горяйнов

IT-адис

Ажара Бекжанова

 Сайттын редактору
abekzhanova@internews.org

Жаныбек Деркенбаев

Түштүк региондун техникалык директору
 jderkembaev@internews.org
 

Фарход Рахматов

“Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун жетекчиси
frahmatov@internews.org

Untitled-design-13

Эльмира Джумакадырова

“Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун аймактык программалык менеджери
edzhumakadyrova@internews.org

Тимур1

Тимур Оганов

 “Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун координатору
toganov@internews.org

Махабат

Махабат Майдеева

 “Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун башкы бухгалтери
mmaideeva@internews.org

Ирина

Ирина Чистякова

“Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун журналистика боюнча аймактык кеңешчиси
ichistyakova@internews.org

Пихота

Николай Пихота

“Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун платформаны техникалык жактан колдоо боюнча аймактык менеджери
npihota@internews.org

Оля

Ольга Гейн

“Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун контент-менеджери
ogeyn@internews.eu

Ибрагим

Ибрагим Хасан-Ахунов

“Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун Кыргызстандагы медиа-тренери

Салайдин-2

 Камалдинов Салайдин

“Борбордук Азиядагы айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары боюнча маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн медиа» долбоорунун ассистенти
skamaldinov@internews.org

Дмитрий Мотинов

Дмитрий Мотинов

«Open Asia онлайн» долбоорунун репортеру

Untitled design-12

Айгерим Даирова

 Офистин менеджери
adairova@internews.org

Untitled design-11

Алмаз Жумабеков

Айдоочу
Untitled design-17

Талант Тойчубеков

Айдоочу