Бул бөлүмдө медиа өкүлдөрү үчүн пайдалуу материалдар: кеңештер жана жетекчиликтер, отчеттор жана презентциялар, КРнын ММКна тиешелүү мыйзамдары жана кесиптик адабиятаттар жарыяланат.

Бөлүм эки бөлүктөн турат:

— Мыйзамдар

— Адабияттар